KLASİK TİCARİ SETLERİN İÇERİKLERİ

TS01-Ticari Set 1Stok-Cari-Fatura-İrsaliye Çek-SenetKasa, Döviz, Kasiyer/Plasiyer, Sipariş, Depo, Çokbirim, Detay, Barkod, Banka, Taksit, Kasiyer/Plasiyer
TS01-Ticari Set 2Stok-Cari-Fatura-İrsaliye Çek-Senet Genel Muhasebe EntegrasyonKasa, Döviz, Kasiyer/Plasiyer, Sipariş, Depo, Çokbirim, Detay, Barkod, Banka, Taksit, Kasiyer/Plasiyer, Miktar, Mali Tablolar, Form A/B, Hesap Kapatma, Anında veya Sonradan Entegrasyon
TS01-Ticari Set 3Stok-Cari-Fatura-İrsaliye Çek-Senet Genel Muhasebe Personel Bordrosu EntegrasyonKasa, Döviz, Kasiyer/Plasiyer, Sipariş, Depo, Çokbirim, Detay, Barkod, Banka, Taksit, Kasiyer/Plasiyer, Miktar, Mali Tablolar, Form A/B, Hesap Kapatma,Telecard bağlantısı, Anında veya Sonradan Entegrasyon
TS01-Ticari Set 4 Stok-Cari-Fatura-İrsaliye,Çek-Senet Genel Muhasebe Personel Bordrosu Demirbaş Amortisman Entegrasyon Kasa, Döviz, Kasiyer/Plasiyer, Sipariş, Depo, Çokbirim, Detay, Barkod, Banka, Taksit, Kasiyer/Plasiyer, Miktar, Mali Tablolar, Form A/B, Hesap Kapatma, Telecard bağlantısı, Yeniden Değerleme, Dönemsel Amortisman Raporu, Anında veya Sonradan Entegrasyon

KLASİK MÜŞAVİR SETLERİN İÇERİKLERİ

TS01-Müşavir Set 1 Genel Muhasebe İşletme Defteri Personel Bordrosu Demirbaş Amortisman Miktar, Mali Tablolar, Form A/B, Hesap Kapatma,Fiili Stok Takibi, Demirbaş Takibi,Telecard,Yeniden Değerleme, Dönemsel Amortisman Raporu
TS01-Müşavir Set 2 Genel Muhasebe İşletme Defteri Personel Bordrosu Demirbaş Amortisman Büro Bilgi Sistemi Miktar, Mali Tablolar, Form A/B, Hesap Kapatma,Fiili Stok Takibi, Demirbaş Takibi,Telecard,Yeniden Değerleme, Dönemsel Amortisman Raporu,Serbest Meslek Makbuzu, Stopaj Listesi
TS01-Müşavir Set 3 Genel Muhasebe,İşletme Personel Bordrosu Demirbaş Amortisman Büro Bilgi Sistemi Stok-Cari-Fatura-İrsaliye,Çek-Senet Miktar, M.Tablolar, Form A/B, Hesap Kapatma, Fiili Stok Demirbaş, Telecard bağlantısı, Yeniden Değerleme, Dönemsel Amort., S.Meslek Makbuzu, Stopaj Listesi, Kasa, Döviz, Kasiyer/Plasiyer, Sipariş, Depo Çokbirim, Detay, Barkod, Banka, Taksit, Entegrasyon
TS01-Özel Set Genel Muhasebe Personel Bordrosu Miktar, Mali Tablolar, Form A/B, Hesap Kapatma, Telecard bağlantısı
TS01-Oda Set Basit Usul Defter Büro Bilgi Sistemi Meslek Odaları için üye defterlerinin takibi programı